How to Curb Coffee Calories

by Jo-Ann Heslin, MA, RD, CDN on April 13, 2011 · 1 comment

More than half of us drink coffee daily, averaging slightly over three cups a day and another 25% drink coffee occasionally. We rarely think about the calories in a cup of coffee, but maybe we should.

When health professionals give recommendations for drinking coffee, they are referring to 8-ounce cups, not 20-ounce mocha grandees with added syrup and whipped cream. One ounce of regular coffee with cream and sugar equals 10 calories. When you order a small coffee it is typically 10 to 12 ounces which adds up to 100 to 120 calories per cup. Multiply this times the number of servings you drink in a day and coffee calories quickly add up.

Be Sociable, Share!

{ 1 comment… read it below or add one }

vay tien banktop February 6, 2019 at 5:36 pm

Bạn đang sở hữu nhu cầu vay tiền mà không thể
buộc phải giúp đỡ trong khoảng bạn bè hay người nhà.
Bạn sở hữu thể tới vay tiền banktop sẽ đáp ứng đúng lúc
nhu cầu cần vay vốn ngân hàng của
bạn sở hữu sản phẩm cho vay tiêu dùng
trả góp không cần tài sản bảo đảm.
Vay tiền banktop cho vay các loại vay tiền theo bảng lương banktop, vay
tiền theo cavet xe banktop, vay tin chấp banktop, vay tiều dùng banktop.

Liên hệ: 0909 023 278, 144 Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân Bình, TP
HCM
ko cần thế chấp tài sản, thủ tục thuận tiện ,
hỗ trợ tận nơi khách đề xuất, Định mức vay
cao nhất, tư vấn và khiến thủ tục miễn phí, Hạn mức trả góp lâu dài
chắc chắn sự góp sức của banktop sẽ kịp thời tương trợ cho thành
công của bạn

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: